Heuriger

מסעדות "הויריגן" - וינה והיין

נצלו את ההזדמנות להפגש עם הוינאים ובו זמנית לטעום מן היין, משום שמסורת היין קיימת מאז שהרומאים שלטו באזור וטפחו את הגפנים שלהם בסביבת וינדובונה (וינה).